Άρθρα

Νέα κλινική έρευνα επισημαίνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβιακής λοίμωξης, μεταξύ των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, στον τομέα της υγείας , μέσω των στηθοσκοπίων και καταγράφει πώς αντικείμενα από αντιμικροβιακό χαλκό, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο Νοσοκομεία και δημοσιεύθηκε στο American Journal of Infection Control, αποσκοπούσε δε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών επιφανειών χαλκού, σε σχέση με την μείωση της μικροβιακής συγκέντρωσης στις επιφάνειες των στηθοσκοπίων, σε  Νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα στηθοσκόπια δεν έρχονται σε επαφή μόνο με την επιφάνεια του δέρματος  των ασθενών, αλλά και με την  δερματική επιφάνεια  και τα ενδύματα  του προσωπικού, στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμα και αν το προσωπικό είναι αρκετά συνεπές στην διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης, και πάλι εγκυμονεί ο κίνδυνος της διασταυρούμενης μετάδοσης μικροβίων, μεταξύ ασθενών και υγειονομικού προσωπικού.

Ο χαλκός είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό υλικό, ευρέου  φάσματος, με ταχεία αποτελεσματικότητα κατά των μικροβίων και των ιών. Αποδεδειγμένα καταστρέφει ταχέως, παθογόνους παράγοντες, όπως τον ιό της  γρίπης Α, την  E. Coli, τα ανθεκτικά βακτήρια MRSA και τον  νοροϊό. Η δράσις αυτή  υπάρχει σε ένα μεγάλο φάσμα  από κράματα χαλκού, τα οποία σχηματίζουν μια οικογένεια προϊόντων  που ονομάζεται «Αντιμικροβιακός Χαλκός».

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 21 επαγγελματίες υγείας και πραγματοποιήθηκε σε αντίστοιχα τμήματα δύο νοσοκομείων:

Ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης μεγάλου ειδικού Νοσοκομείου – το οποίο συνδέθηκε με την Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστήμιου της Νότιας Καρολίνας – και ένα τμήμα ιατρικής και χειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ενήλικων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο North Shore, Manhasset , της Νέας Υόρκης.

Τα στηθοσκόπια που  μελετήθηκαν από αντιμικροβιακό χαλκό, ήταν πανομοιότυπα κατασκευασμένα με τα συμβατικά. Τα μεταλλικά ενσωματωμένα εξαρτήματα αφής, ο κώδωνας και οι σωληνώσεις ήταν από αντιμικροβιακό χαλκό – τα ακουστικά βύσματα, η μεμβράνη, το κάλυμμά του κώδωνα  και το διπλό λάστιχο ήταν από PVC.Ο αριθμός των μικροβίων στα διάφορα σημεία των επιφανειών, στο χάλκινο στηθοσκόπιο και στο συμβατικό στηθοσκόπιο, μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν μετά από μία εβδομάδα χρήσης, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα των μικροβίων υπερβαίνουν το προτεινόμενο πρότυπο νοσοκομειακής υγιεινής 5CFU/ cm2 στο κάλυμμα του κώδωνα όλων των στηθοσκοπίων που ελέγχθηκαν (στο χάλκινο και το συμβατικό).  Τα επίπεδα των δειγμάτων  ξεπερνούσαν τα 300 CFU/cm2, στα επείγοντα περιστατικά στην παιδιατρική. Στα χάλκινα στηθοσκόπια ο συνολικός αριθμός των μικροβίων που καταγράφηκαν από όλες τις επιφάνειες ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα συμβατικά στηθοσκόπια  (127,1 CFU / cm2, Ρ <.00001). Αυτό ισοδυναμεί με μείωση κατά 91%.Το ποσοστό πλήρους απουσίας μικροβίων, ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερο στον χαλκό από ότι στις επιφάνειες ελέγχου με το συμβατικό στηθοσκόπιο. Η έρευνα επισημαίνει ότι η παρατήρηση αυτή ήταν ανεξάρτητη από τον κανονισμό του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή από τις πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων.

Ο Dr Michael Schmidt, Αντιπρόεδρος της Μικροβιολογίας και της Ανοσολογίας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, που ήταν επικεφαλής στην έρευνα, δήλωσε: «Βάσει αυτών των δοκιμαστικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να πούμε ότι η προσθήκη αντιμικροβιακών χάλκινων στηθοσκοπίων στα υπάρχοντα μέτρα για τον έλεγχο των λοιμώξεων μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης, ενδέχεται να περιορίσει την εξάπλωση των μολύνσεων. Οι αντιμικροβιακές επιφάνειες αφής από χαλκό μπορούν να λειτουργούν άψογα με τις υπάρχουσες διαδικασίες υγιεινής, όπου πιθανόν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά μείωσης των μολύνσεων »*.

Ο αντιμικροβιακός χαλκός περιλαμβάνει τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες με τον απλό χαλκό, ο οποίος είναι ανθεκτικός και πληροί τις απαιτήσεις σε ένα πολυάσχολο κλινικό περιβάλλον – με το πρόσθετο πλεονέκτημα της συνεχούς μείωσης του μικροβιακού φορτίου και επομένως της μείωσης του κινδύνου για την εξάπλωση των λοιμώξεων.