Οι Πόροι των Κοιτασμάτων Χαλκού Μπορεί να Διαρκέσουν Έναν Αιώνα

Μετά τη συγκέντρωση σε μία βάση δεδομένων, των εκτιμήσεων των ορυκτών πόρων από τις αντίστοιχες εταιρείες, το πανεπιστήμιο συμπέρανε ότι υπάρχει πληθώρα πόρων με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις που εκτιμούν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες θα τελειώσουν σε περίπου 30 χρόνια. Η βάση δεδομένων, η οποία δημοσιεύθηκε σε… Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Πόροι των Κοιτασμάτων Χαλκού Μπορεί να Διαρκέσουν Έναν Αιώνα