Άρθρα

Μετά τη συγκέντρωση σε μία βάση δεδομένων, των εκτιμήσεων των ορυκτών πόρων από τις αντίστοιχες εταιρείες, το πανεπιστήμιο συμπέρανε ότι υπάρχει πληθώρα πόρων με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις που εκτιμούν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες θα τελειώσουν σε περίπου 30 χρόνια.

Η βάση δεδομένων, η οποία δημοσιεύθηκε σε δύο ομότιμες διατριβές, δημιουργήθηκε από τους Δρ Gavin Mudd και Δρ Zhehan Weng, του τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και τον Δρ Simon Jowitt από την Σχολή Γεωεπιστημών. Ο Δρ Jowitt ανέφερε ότι, η βάση δεδομένων μπορεί να αλλάξει την αντίληψη της βιομηχανίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χαλκού.

«Αν και οι εκτιμήσεις μας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπήρχαν διαθέσιμες σε προηγούμενες εκτιμήσεις, βρίσκονται ακόμη στο ελάχιστο. Στην πραγματικότητα, τα νούμερα για τους πόρους σε ορισμένα μεταλλεία έχουν ήδη διπλασιαστεί μετά τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων» είπε ο Δρ Jowitt. «Επιπλέον, το άνευ προηγουμένου επίπεδο λεπτομέρειας που έχουμε παρουσιάσει, θα βελτιώσει την πρακτική του κλάδου, όσον αφορά την αποτύπωση των μεταλλευτικών πόρων και θα επιτρέψει καλύτερη ενημέρωση στις γεωλογικές διερευνήσεις.»

Ο Δρ Mudd είπε ότι οι τεράστιες ποσότητες του διαθέσιμου χαλκού, αποδεικνύουν ότι η μεταλλευτική εικόνα είναι πολύ πιο πολύπλοκη, εκεί όπου μέχρι σήμερα δηλωνόταν ότι υπήρχαν Χ χρόνια διαθέσιμων αποθεμάτων.

«Τα δικαιώματα των εργατών, η επίδραση της μεταλλουργίας στους πολιτιστικούς χώρους, η διαμοίραση των οφελών και η πιθανότητα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, είναι ζητήματα που απασχολούν και ήδη επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της παραγωγής χαλκού» είπε ο Δρ Mudd.

Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, είναι πιθανό να εμποδίσουν τη μελλοντική παραγωγή, πολύ περισσότερο από ότι οι ανησυχίες για την έλλειψη του μεταλλεύματος του χαλκού.

Οι ερευνητές, θα αναλάβουν λεπτομερή καταγραφή του μοντέλου κύκλου ζωής του, καθώς και επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από ενδεχόμενη παραγωγή χαλκού, ενώ θα γίνει καλύτερη αποτίμηση των μελλοντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης.