Νέα κλινική έρευνα επισημαίνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβιακής λοίμωξης, μεταξύ των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, στον τομέα της υγείας , μέσω των στηθοσκοπίων και καταγράφει πώς αντικείμενα από αντιμικροβιακό χαλκό, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο Νοσοκομεία και δημοσιεύθηκε στο American Journal of Infection Control, αποσκοπούσε δε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών επιφανειών χαλκού, σε σχέση με την μείωση της μικροβιακής συγκέντρωσης στις επιφάνειες των στηθοσκοπίων, σε  Νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα στηθοσκόπια δεν έρχονται σε επαφή μόνο με την επιφάνεια του δέρματος  των ασθενών, αλλά και με την  δερματική επιφάνεια  και τα ενδύματα  του προσωπικού, στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμα και αν το προσωπικό είναι αρκετά συνεπές στην διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης, και πάλι εγκυμονεί ο κίνδυνος της διασταυρούμενης μετάδοσης μικροβίων, μεταξύ ασθενών και υγειονομικού προσωπικού.

Ο χαλκός είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό υλικό, ευρέου  φάσματος, με ταχεία αποτελεσματικότητα κατά των μικροβίων και των ιών. Αποδεδειγμένα καταστρέφει ταχέως, παθογόνους παράγοντες, όπως τον ιό της  γρίπης Α, την  E. Coli, τα ανθεκτικά βακτήρια MRSA και τον  νοροϊό. Η δράσις αυτή  υπάρχει σε ένα μεγάλο φάσμα  από κράματα χαλκού, τα οποία σχηματίζουν μια οικογένεια προϊόντων  που ονομάζεται «Αντιμικροβιακός Χαλκός».

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 21 επαγγελματίες υγείας και πραγματοποιήθηκε σε αντίστοιχα τμήματα δύο νοσοκομείων:

Ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης μεγάλου ειδικού Νοσοκομείου – το οποίο συνδέθηκε με την Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστήμιου της Νότιας Καρολίνας – και ένα τμήμα ιατρικής και χειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ενήλικων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο North Shore, Manhasset , της Νέας Υόρκης.

Τα στηθοσκόπια που  μελετήθηκαν από αντιμικροβιακό χαλκό, ήταν πανομοιότυπα κατασκευασμένα με τα συμβατικά. Τα μεταλλικά ενσωματωμένα εξαρτήματα αφής, ο κώδωνας και οι σωληνώσεις ήταν από αντιμικροβιακό χαλκό – τα ακουστικά βύσματα, η μεμβράνη, το κάλυμμά του κώδωνα  και το διπλό λάστιχο ήταν από PVC.Ο αριθμός των μικροβίων στα διάφορα σημεία των επιφανειών, στο χάλκινο στηθοσκόπιο και στο συμβατικό στηθοσκόπιο, μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν μετά από μία εβδομάδα χρήσης, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα των μικροβίων υπερβαίνουν το προτεινόμενο πρότυπο νοσοκομειακής υγιεινής 5CFU/ cm2 στο κάλυμμα του κώδωνα όλων των στηθοσκοπίων που ελέγχθηκαν (στο χάλκινο και το συμβατικό).  Τα επίπεδα των δειγμάτων  ξεπερνούσαν τα 300 CFU/cm2, στα επείγοντα περιστατικά στην παιδιατρική. Στα χάλκινα στηθοσκόπια ο συνολικός αριθμός των μικροβίων που καταγράφηκαν από όλες τις επιφάνειες ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα συμβατικά στηθοσκόπια  (127,1 CFU / cm2, Ρ <.00001). Αυτό ισοδυναμεί με μείωση κατά 91%.Το ποσοστό πλήρους απουσίας μικροβίων, ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερο στον χαλκό από ότι στις επιφάνειες ελέγχου με το συμβατικό στηθοσκόπιο. Η έρευνα επισημαίνει ότι η παρατήρηση αυτή ήταν ανεξάρτητη από τον κανονισμό του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή από τις πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων.

Ο Dr Michael Schmidt, Αντιπρόεδρος της Μικροβιολογίας και της Ανοσολογίας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, που ήταν επικεφαλής στην έρευνα, δήλωσε: «Βάσει αυτών των δοκιμαστικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να πούμε ότι η προσθήκη αντιμικροβιακών χάλκινων στηθοσκοπίων στα υπάρχοντα μέτρα για τον έλεγχο των λοιμώξεων μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης, ενδέχεται να περιορίσει την εξάπλωση των μολύνσεων. Οι αντιμικροβιακές επιφάνειες αφής από χαλκό μπορούν να λειτουργούν άψογα με τις υπάρχουσες διαδικασίες υγιεινής, όπου πιθανόν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά μείωσης των μολύνσεων »*.

Ο αντιμικροβιακός χαλκός περιλαμβάνει τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες με τον απλό χαλκό, ο οποίος είναι ανθεκτικός και πληροί τις απαιτήσεις σε ένα πολυάσχολο κλινικό περιβάλλον – με το πρόσθετο πλεονέκτημα της συνεχούς μείωσης του μικροβιακού φορτίου και επομένως της μείωσης του κινδύνου για την εξάπλωση των λοιμώξεων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, με την ευγενή χορηγία της Ελληνικής Βιομηχανίας Επεξεργασίας Μετάλλων «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», την εταιρία εργαλείων και μηχανημάτων «ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και την εξειδικευμένη εταιρεία στην τεχνολογία των συγκολλήσεων  “FELDER GMBH Löttechnik”, πραγματοποίησε για ένατη συνεχή χρονιά, την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αυριανών τεχνικών δικτύων χαλκοσωλήνων, στις εγκαταστάσεις του την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017.

Ο διαγωνισμός που διοργάνωσε το ΕΙΑΧ, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του προγράμματος για ένατη συνεχή χρονιά, ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώθηκε τέλη Μαρτίου. Η βράβευση αφορούσε στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

Στους τρεις πρωτεύσαντες μαθητές απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, από ένα smart phone και υλικά συγκολλήσεων από την FELDER GMBH Löttechnik ως αναμνηστικά δώρα. Επίσης από μία τιμητική πλακέτα δόθηκε αντίστοιχα στα σχολεία των βραβευθέντων μαθητών όπως επίσης και στο σχολείο που οι τρεις μαθητές της συγκέντρωσαν αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με όλα τα άλλα σχολεία.  Στα σχολεία αυτά δόθηκαν επίσης από μια κουλούρα με επενδεδυμένο χαλκοσωλήνα, ως υλικό για τις εργαστηριακές ασκήσεις, προσφορά της ελληνικής βιομηχανίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Πλέον των ανωτέρω, ο πρώτος νικητής έλαβε μια κασετίνα με σετ εκχυλωτικών (ταφαδόρος),  και μία βαλίτσα με σετ εργαλείων, ο δεύτερος μια κασετίνα με σετ εκτονωτικών και ο τρίτος μια κασετίνα με σετ κουρμπαδόρων , σημαντικά βοηθήματα για τις εγκαταστάσεις.

Κατά την διάρκεια της απονομής, υπήρχε προβολή με φωτογραφικό υλικό των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με στιγμιότυπα των προσπαθειών τους.

Στην έναρξη  της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Χ., κ. Νίκος Βεργόπουλος, μίλησε για τις δράσεις και το ρόλο του Ινστιτούτου και τόνισε τη σπουδαιότητα του διαγωνισμού ως μια ευκαιρία για την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων μαθητών.

Εκ μέρους της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. χαιρετισμό απηύθυνε  ο κύριος Σαλουφάκος Πέτρος Μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος συνεχάρη τους μαθητές για την προσπάθεια τους, τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και εξήρε το εποικοδομητικό έργο του Ε.Ι.Α.Χ στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Γεράσιμος Ζεπάτος, καθηγητής-Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, υπεύθυνος των σεμιναρίων, αναφέρθηκε  στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι μαθητές, προκειμένου να  αποδώσει η γνώση τους στο συγκεκριμένο χρόνο που διατίθεται για την εκτέλεση ενός έργου. Η ψυχραιμία, οι σωστές τεχνικές ανάπτυξης της εργασίας, η αφομοίωση των οδηγιών κ.α. επιτρέπουν την καλύτερη απόδοση στην εκτέλεση του ζητούμενου έργου. Το ξεπέρασμα των αδυναμιών αυτού του τύπου εξυπηρετεί την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας.

Οι παριστάμενοι εκπαιδευτικοί και συνοδοί των μαθητών, που πήραν τον λόγο στην συνέχεια, ζήτησαν την συνέχεια του θεσμού διότι πιστεύουν στην αξία του και την συμβολή του ως ευκαιρία δημιουργικής εμπειρίας για του μαθητές

Τα ονόματα των νικητών και των σχολών τους είναι:

1ο Βραβείο Τσούλφας Νικόλαος 2ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2ο Βραβείο Κότσαλος Σεραφείμ 4ο ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
3ο Βραβείο Βογιατζής Αναστάσιος 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Ειδικός έπαινος για την συνολική επίδοση των μαθητών Καραμπόλι Αριάν
Καριάννης Έλιον

Σαλής Γιάννης

7ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά τη συγκέντρωση σε μία βάση δεδομένων, των εκτιμήσεων των ορυκτών πόρων από τις αντίστοιχες εταιρείες, το πανεπιστήμιο συμπέρανε ότι υπάρχει πληθώρα πόρων με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις που εκτιμούν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες θα τελειώσουν σε περίπου 30 χρόνια.

Η βάση δεδομένων, η οποία δημοσιεύθηκε σε δύο ομότιμες διατριβές, δημιουργήθηκε από τους Δρ Gavin Mudd και Δρ Zhehan Weng, του τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και τον Δρ Simon Jowitt από την Σχολή Γεωεπιστημών. Ο Δρ Jowitt ανέφερε ότι, η βάση δεδομένων μπορεί να αλλάξει την αντίληψη της βιομηχανίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χαλκού.

«Αν και οι εκτιμήσεις μας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπήρχαν διαθέσιμες σε προηγούμενες εκτιμήσεις, βρίσκονται ακόμη στο ελάχιστο. Στην πραγματικότητα, τα νούμερα για τους πόρους σε ορισμένα μεταλλεία έχουν ήδη διπλασιαστεί μετά τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων» είπε ο Δρ Jowitt. «Επιπλέον, το άνευ προηγουμένου επίπεδο λεπτομέρειας που έχουμε παρουσιάσει, θα βελτιώσει την πρακτική του κλάδου, όσον αφορά την αποτύπωση των μεταλλευτικών πόρων και θα επιτρέψει καλύτερη ενημέρωση στις γεωλογικές διερευνήσεις.»

Ο Δρ Mudd είπε ότι οι τεράστιες ποσότητες του διαθέσιμου χαλκού, αποδεικνύουν ότι η μεταλλευτική εικόνα είναι πολύ πιο πολύπλοκη, εκεί όπου μέχρι σήμερα δηλωνόταν ότι υπήρχαν Χ χρόνια διαθέσιμων αποθεμάτων.

«Τα δικαιώματα των εργατών, η επίδραση της μεταλλουργίας στους πολιτιστικούς χώρους, η διαμοίραση των οφελών και η πιθανότητα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, είναι ζητήματα που απασχολούν και ήδη επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της παραγωγής χαλκού» είπε ο Δρ Mudd.

Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, είναι πιθανό να εμποδίσουν τη μελλοντική παραγωγή, πολύ περισσότερο από ότι οι ανησυχίες για την έλλειψη του μεταλλεύματος του χαλκού.

Οι ερευνητές, θα αναλάβουν λεπτομερή καταγραφή του μοντέλου κύκλου ζωής του, καθώς και επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από ενδεχόμενη παραγωγή χαλκού, ενώ θα γίνει καλύτερη αποτίμηση των μελλοντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης.

Το Ε.Ι.Α.Χ. στα πλαίσια των στόχων του, που είναι η ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις εφαρμογές των προϊόντων χαλκού, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση Κυπρίων Μηχανολόγων που βρέθηκαν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Αθήνα, συνδυάζοντας την επίσκεψή τους στο εργοστάσιο παραγωγής χαλκοσωλήνων της Χαλκόρ στα Οινόφυτα, με την  εν συνεχεία επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του ΕΙΑΧ, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για τον χαλκό και τα πλεονεκτήματά του.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 12-4-2016 στον εργαστηριακό χώρο του ΕΙΑΧ, όπου αναπτύχθηκαν θέματα γύρω από τις εφαρμογές και τις ιδιότητες του χαλκού.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με μία παρουσίαση σε video του τρόπου εξόρυξης του χαλκού από ορυχείο της Χιλής και πως αυτό καταλήγει στην γραμμή παραγωγής ημιέτοιμων προϊόντων χαλκού (Σωλήνες Φύλλα κλπ).

Στην συνέχεια παρουσιαστήκαν από τον Επιστημονικό Τεχνικό σύμβουλο του ΕΙΑΧ Μηχ/γο καθηγητή ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ κύριο Γεράσιμο Ζεπάτο, τα πλεονεκτήματα των χαλκοσωλήνων στις εγκαταστάσεις και τον ρόλο των τεχνικών για την  διασφάλιση αυτών των πλεονεκτημάτων μέσα από την σωστή διαχείριση του μετάλλου.

Τέλος από τον Διευθυντή του ΕΙΑΧ κύριο Νίκο Βεργόπουλο παρουσιαστήκαν οι αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού, οι επιστημονικές έρευνες που τεκμηριώνουν αυτές τις ιδιότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και τις εφαρμογές που έχουν γίνει παγκοσμίως  και πως αυτές επιδρούν στον ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στο τέλος των εισηγήσεων έγινε συζήτηση και λύθηκαν απορίες που εκφράστηκαν από τους παρευρισκομένους οι οποίοι και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθ΄ όλη την διάρκεια των παρουσιάσεων.