Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 από δυο ανθρώπους με εμπειρία ετών στον τομέα των προμηθειών προϊόντων Υγείας. Η αποστολή μας είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών και προϊόντων στον χώρο της Υγείας. Σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και των γιατρών.

Όραμα μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, ώστε να εξασφαλίζουμε σε υψηλό επίπεδο την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Θέλουμε να εξελίσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε να ακολουθεί τα βήματα της τεχνολογικής ανόδου. Παράλληλα, θέλουμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε την μέγιστη απόδοση για τους μετόχους και να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την κοινωνική μας ευθύνη.